zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Registar natjecatelja – Pregled

Kup Hrvatske


Potvrđene 305
Aktivne 326
Najavljene 0

Sprint kup Hrvatske


Potvrđene 0
Aktivne 640
Najavljene 0

Precizna orijentacija


Potvrđene 0
Aktivne 380
Najavljene 0

MtbO orijentacija


Potvrđene 21
Aktivne 369
Najavljene 0

Kup Hrvatske - Registrirani po klubovima


klub potvr aktiv najav
OK Vihor 117 115 0
OK Kapela 66 45 0
OK Jelen 18 40 0
OK Japetić 33 24 0
OK Maksimir 21 23 0
OK Sova 0 40 0
OK Varaždin 24 3 0
OK Ivan Merz 9 11 0
OK Međimurje 2 17 0
OK Bjelovar 14 0 0
OK Orion 1 8 0

potvr – potvrđene,   aktiv – aktivne,   najav – najavljene   ... više informacija

Kup Hrvatske - Natjecatelji po klubovima


klub regis nereg nepot
OK Vihor 232 28 87
OK Kapela 111 10 11
OK Jelen 58 0 0
OK Japetić 57 18 1
OK Maksimir 44 8 6
OK Sova 40 0 20
OK Varaždin 27 35 32
OK Ivan Merz 20 5 16
OK Međimurje 19 1 27
OK Bjelovar 14 12 4
OK Orion 9 3 0

regis – registrirani,   nereg – neregistrirani,   nepot – nepotpuni   ... više info.

Sprint kup Hrvatske - Registrirani


klub potvr aktiv najav
Vihor 0 232 0
Kapela 0 120 0
Jelen 0 58 0
Japetić 0 57 0
Maksimir 0 44 0
Sova 0 40 0
Varaždin 0 27 0
Ivan Merz 0 20 0
Međimurje 0 19 0
Bjelovar 0 14 0
Orion 0 9 0

PreO kup Hrvatske - Registrirani


klub potvr aktiv najav
Vihor 0 216 0
Kapela 0 1 0
Jelen 0 58 0
Japetić 0 3 0
Maksimir 0 0 0
Sova 0 40 0
Varaždin 0 9 0
Ivan Merz 0 20 0
Međimurje 0 19 0
Bjelovar 0 5 0
Orion 0 9 0

MtbO kup Hrvatske - Registrirani


klub potvr aktiv najav
Vihor 3 212 0
Kapela 3 9 0
Jelen 1 57 0
Japetić 0 1 0
Maksimir 3 0 0
Sova 0 40 0
Varaždin 5 3 0
Ivan Merz 0 18 0
Međimurje 4 15 0
Bjelovar 2 5 0
Orion 0 9 0