zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Registar natjecatelja – Pregled

Kup Hrvatske


Potvrđene 371
Aktivne 279
Najavljene 0

Sprint kup Hrvatske


Potvrđene 240
Aktivne 419
Najavljene 0

Precizna orijentacija


Potvrđene 0
Aktivne 382
Najavljene 0

MtbO orijentacija


Potvrđene 21
Aktivne 370
Najavljene 0

Kup Hrvatske - Registrirani po klubovima


klub potvr aktiv najav
OK Vihor 134 99 0
OK Kapela 76 38 0
OK Japetić 39 28 0
OK Jelen 33 25 0
OK Maksimir 30 16 0
OK Sova 0 40 0
OK Varaždin 25 2 0
OK Ivan Merz 11 9 0
OK Međimurje 6 13 0
OK Bjelovar 16 1 0
OK Orion 1 8 0

potvr – potvrđene,   aktiv – aktivne,   najav – najavljene   ... više informacija

Kup Hrvatske - Natjecatelji po klubovima


klub regis nereg nepot
OK Vihor 233 28 95
OK Kapela 114 11 15
OK Japetić 67 19 2
OK Jelen 58 0 3
OK Maksimir 46 8 10
OK Sova 40 0 20
OK Varaždin 27 37 31
OK Ivan Merz 20 5 16
OK Međimurje 19 1 35
OK Bjelovar 17 10 9
OK Orion 9 3 0

regis – registrirani,   nereg – neregistrirani,   nepot – nepotpuni   ... više info.

Sprint kup Hrvatske - Registrirani


klub potvr aktiv najav
Vihor 66 167 0
Kapela 42 81 0
Japetić 40 27 0
Jelen 16 42 0
Maksimir 25 21 0
Sova 0 40 0
Varaždin 22 5 0
Ivan Merz 11 9 0
Međimurje 3 16 0
Bjelovar 14 3 0
Orion 1 8 0

PreO kup Hrvatske - Registrirani


klub potvr aktiv najav
Vihor 0 217 0
Kapela 0 1 0
Japetić 0 3 0
Jelen 0 58 0
Maksimir 0 0 0
Sova 0 40 0
Varaždin 0 9 0
Ivan Merz 0 20 0
Međimurje 0 19 0
Bjelovar 0 6 0
Orion 0 9 0

MtbO kup Hrvatske - Registrirani


klub potvr aktiv najav
Vihor 3 213 0
Kapela 3 9 0
Japetić 0 1 0
Jelen 1 57 0
Maksimir 3 0 0
Sova 0 40 0
Varaždin 5 3 0
Ivan Merz 0 18 0
Međimurje 4 15 0
Bjelovar 2 5 0
Orion 0 9 0